Методичний проект «Використання інноваційних технологій
для самовдосконалення педагогів і самореалізації
особистості учнів (складання портфоріо вчителем)